SK - Trenčín

Mierové námestie 1

911 01 Trenčín

www.allex.sk