SK - Trnava, ul. Na Hlinách

allexx, spol. s r.o.

Na Hlinách 7485/50

917 01 Trnava